DSC_0040.JPG

 

 

Banphe-Ko Samed 班波碼頭-沙美島碼頭

在碼頭邊就可以慢慢的感受到夏天海灘即將到來了

 

DSC_0041.JPG

 

 

 

DSC_0046.JPG

 

 

DSC_0048.JPG

 

 

DSC_0049.JPG

 

 

DSC_0051.JPG

 

 

DSC_0052.JPG

 

 

DSC_0053.JPG

 

 

DSC_0054.JPG

 

 

DSC_0055.JPG

 

 

雖然看不懂,但是看著就令人開心

 

DSC_0056.JPG

 

 

DSC_0060.JPG

 

 

DSC_0062.JPG

 

 

DSC_0063.JPG

 

 

 

DSC_0064.JPG

 

 

DSC_0065.JPG

 

 

 

 DSC_0071.JPG

 

 

經過約50分鐘終於到了沙美島的碼頭了

 

DSC_0080.JPG

 

 

DSC_0081.JPG

 

 

DSC_0083.JPG

 

 

DSC_0086.JPG

 

 

DSC_0088.JPG

 

 

DSC_0092.JPG

 

 

DSC_0093.JPG

 

 

DSC_0097.JPG

 

 

據說是沙美島的海妖

與王子和人魚有段傳說在這個島上

 

DSC_0100.JPG

 

 

DSC_0102.JPG

 

 

DSC_0103.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   相關行程   http://thailand.mytour.com.tw

 

(2)   延伸閱讀

更多的食在曼谷 http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017401 

更多的玩在曼谷 http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017383

更多的住在曼谷 http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017413 

 

更多的食在芭達雅 http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017446

更多的玩在芭達雅 http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017443

更多的住在芭達雅 http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017449

 

更多食在沙美島   http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017458

更多玩在沙美島   http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017452

更多住在沙美島   http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3017464

 

更多食在華欣     http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3352183

更多玩在華欣     http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3352180

更多住在華欣     http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3352186

 

更多食在清邁     http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3020719

更多玩在清邁     http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3020644

更多住在清邁     http://mybangkok.pixnet.net/blog/category/3020746

 

 

富泰旅行社/我的旅遊資訊部製作

 

 

 

 

 

    MyBangkok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()