IMAG5283.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5284.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館   這個聲稱為全世界最大的Trick Art Museum。

此乃藝術美術館,可能你會覺得很悶沒有什麼意思,不過你看過之後就會刮目相看,

裡面展出的多數為3D效果的作品,一幅幅畫在牆上,不用戴眼鏡也可以體驗到立體感,

這些立體感你還可以觸摸到。例如話內的大象將象鼻伸出來,你可以捉住象鼻來影相。

替蒙娜麗沙畫眉、走在獨木橋上;整個館的照片達到80幅之多,包括有海洋地帶、

動物園地帶、經典畫作地帶、Ayutthaya地帶、埃及地帶、泰國地帶、超現實地帶和恐龍地帶

 

IMAG5285.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5287.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5290.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5291.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5292.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5294.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5295.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5297.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5299.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5300.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5301.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5302.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5303.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5304.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5305.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5306.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5307.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5308.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

 IMAG5310.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5311.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5313.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5314.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5315.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5316.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5317.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5318.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5319.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5320.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5321.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5322.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5323.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5324.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5325.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5326.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5329.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5330.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5331.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5332.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5337.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5340.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5341.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

 

IMAG5342.jpg

 

Art In Paradise 3D芭達雅幻覺立體美術館

富泰旅行社/我的旅遊 資訊部製

 

出發總要有個方向~讓我們瞧瞧這行程

 

延伸閱讀

更多的食在曼谷  

更多的玩在曼谷  

更多的住在曼谷  

更多的食在芭達雅 

更多的玩在芭達雅 

更多的住在芭達雅 

 

 

    MyBangkok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()